МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2014

м. Київ

N 749/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2014 р. за N 498/25275

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року N 3178/5

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 10 жовтня 2013 року N 642-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форм реєстраційних карток, затверджених підпунктами 1.1 - 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 - 1.16 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року N 3178/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1207/19945, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Алексєєв І. С.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Малютін Г. А.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

І. С. Алексєєв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                              (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                             (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1


  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 1.

** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

*** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2


  

____________
* Зазначається тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2


  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 2.

** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

*** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2


  

____________
* Якщо юридичних осіб більше п'яти, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 2.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3


  

____________
* Зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

*** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3


  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 3.

** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

*** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4


  

____________
* Зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Якщо таких осіб більше, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 4.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4


  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 4.

** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

*** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4


  

____________
* Якщо відокремлених підрозділів більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів шостої та сьомої сторінок реєстраційної картки форми 4.

** Тільки для резидентів.

*** Зазначаються лише відомості, які змінилися.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

***** Зазначається тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Якщо створюється більше одного відокремленого підрозділу, заповнюється відповідна кількість аркушів реєстраційної картки форми 5.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 5


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 5 (заявниками не подається)


  

____________
* Тільки для резидентів.


 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові голови ліквідаційної комісії,
уповноваженої ним особи або ліквідатора)

__________________
(підпис)

__________________
(дата)

Картку заповнив ______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 7 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові голови комісії з припинення
юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення або уповноваженої ним особи)

__________________
(підпис)

__________________
(дата)

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                             (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 8


  

____________
* Якщо правонаступників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів другої сторінки реєстраційної картки форми 8.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 8 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Картку заповнив ______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 10 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначаються лише відомості, які змінилися.

*** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 11


  

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 11 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця
або уповноваженої ним особи)

__________________
(підпис)

__________________
(дата)

Картку заповнив ______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 12 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Картку заповнив ______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 13


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Картку заповнив державний реєстратор __________________________________________________
                                                                                                                           (підпис)                                       (дата)


Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

*** Відомості про реквізити державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована підприємцем відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Картку заповнив ______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 15 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 жовтня 2011 року N 3178/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12 травня 2014 року N 749/5)


  

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16


  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Якщо таких осіб більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів другої сторінки реєстраційної картки форми 16.

*** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16


  

____________
* Відомості про реквізити створення/реєстрації (легалізації) діючої юридичної особи, що була створена або зареєстрована (легалізована) відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16


  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 16.

** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

*** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16


  

____________
* У разі якщо відокремлених підрозділів юридичної особи більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 16.

** Заповнюють тільки резиденти.

*** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

**** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16 (заявниками не подається)


  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2014
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2014